°

Gospođa Suza

U čast: Suzane Dojčinović
International id: HD193291
Constellation - Sagitarius
koordinate: 19h 29' 50,54" -27° 26' 06,5"
Hvala ti što nas voliš ovako blesave i smotane