°

BEBAN MOJ

U čast Nebojše Stojanovića
International id: HD181583
Constellation - Sagitarius
koordinate: 19h 22' 04,05' -27° 04' 57,8"
Tvoje ime je postalo deo kosmosa i tako će ostati zauvek.