°

Aleksa

U čast Alekse Strahinovića
International id: HD176336
Constellation - Sagitarius
koordinate: 19h 00' 42,60'' -26° 40' 17,1''
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu tvoje ime da upišem u njih.