°

Marko

U čast Marka Vurdelje
International id: HD176034
Constellation - Sagitarius
koordinate: 18h 59' 24,58'' -28° 26' 22,3''
Nikad nećeš biti sam jer imaš Zvezdu i ona ima tebe.