Ivana M

U čast: Ivane Milas
International id: HD142315
Constellation - Scorpio
koordinate: 15h 54' 41,60" -22° 45' 58,5"
Laku noć, sramoto najdraža, moj život bila si, za sve što kriva si u ovom krugu ja sam častio :).LINK