Steva

U čast Stevana Radića
International id: HD152057
Constellation - Scorpio
koordinate: 16h 52' 13,31'' -26° 55' 10,8''
I na nebu tom na koje idem ja, sija moja Zvezda Crvena