Jovana

U čast Jovane Jovanović
International id: HD151982
Constellation - Scorpio
koordinate: 16h 51' 51,76'' -26° 52' 25,8''
Zvezdu ne mogu da ti skinem, ali tvoje ime mogu da upišem u njih