Bojana

U čast Bojane Ćelović
International id: HD31268
Constellation - Taurus
koordinate: 04h 54' 54,81" +16° 23' 11.4"
Šta god da tkaš, vezuj konce za nebo.