GORAN 0605

U čast Gorana Čovića
International id: HD28992
Constellation - Taurus
koordinate: 04h 34' 35,31" +15° 30' 16,7"
Na mome nebu ljubavi, ti si najsjajnija zvezda!