The D

U čast Dragomira Bulatovića
International id: HD29247
Constellation - Taurus
koordinate: 04h 36' 55,03'' +15° 15' 40,3''
Reči sam predala zvezdama, obavij se njima, mumificiraj i samo budi tu.