Maja Slatkiš

U čast Đurić Maje
International id: HD118207
Constellation - Virgo
koordinate: 13h 35' 24,49" -04° 56' 03,6"
Mama ja bih za tebe skinula zvezde sa neba, to sam i uradila, jednoj sam dala tvoje ime